QualityBus Award

Media - koszyk na zakupy

Loading...

Prawa użytkowania (stan: 1 stycznia 2010)

Logo firmy w różnych wersjach, zdjęcia i teksty znajdujące się na stronach działu prasowego Tropical Islands oraz na pozostałych stronach www.tropical-islands.de objęte są ochroną wynikającą z praw autorskich i praw do znaku towarowego.

Tropical Island Holding GmbH jako właściciel praw autorskich i praw do znaku towarowego zezwala na pobieranie, publikację i powielanie zdjęć, logo i tekstów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego i nie w ramach działalności gospodarczej.

Udostępnione dane mogą być użyte do reportaży redakcyjnych, o ile zostało to uprzednio uzgodnione na piśmie z działem prasowym Tropical Islands. Jeśli Tropical Islands wyrazi zgodę na korzystanie z udostępnionych materiałów, przy zdjęciach i logach użytych w publikacji należy w sposób widoczny podać źródło "Tropical Islands". Przed publikacją należy przesłać Tropical Islands wersję do autoryzacji w formie elektronicznej, a po opublikowaniu materiału wysłać egzemplarz autorski publikacji na adres działu prasowego:

Tropical Island Holding GmbH
Public Relations
Tropical-Islands-Allee 1
D-15910 Krausnick-Groß Wasserburg

Wszystkie wykraczające poza opisane ramy przypadki użytkowania, rozpowszechniania i / lub publicznego odtwarzania materiałów zamieszczonych na stronie działu prasowego Tropical Islands oraz na stronach www.tropical-islands.de stanowią naruszenie praw autorskich i praw do znaku towarowego, które zobowiązuje do odszkodowania, o ile Tropical Islands GmbH nie wyrazi na nie wyraźnej zgody. 

Kontakt z działem prasowym

Pytania? Chętnie Państwu pomogę.

Pobieranie w toku.

Proszę chwileczkę poczekać.